skleněné výrobky  originální design  praktické doplňky do vašeho bytu 

Ochrana osobních údajů e-shopu » Souhlas - newsletter
Souhlas se zpracováním OÚ - newsletter

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely rozesílky e-mailových obchodních sdělení

 

1.            Udělujete tímto souhlas fy. Jaroslav Rejzek, se sídlem Mohelnice nad Jizerou 23, 294 13, IČ 68555121 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), zpracovával/a následující osobní údaje:

-              emailovou adresu.

 

2.            Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem:

a.            zařazení do databáze pro zasílání online obchodních sdělení.

 

3.            Souhlas udělujete na zpracování po dobu 3 let a to za účelem

a.            zasílání obchodních sdělení, pokud tuto dobu neprodloužíte.

 

4.            Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem osobních údajů, osobní údaje však mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

a.            Poskytovatelem služby Eshop-rychle, provozované společností Golemos s.r.o., sídlem Zátkovo nábřeží 448/73, 370 01, České Budějovice;

 

5.            Osobní údaje nebudou předány mimo území EU.

6.            Souhlas se zpracováním lze vzít kdykoliv zpět, a to například úpravou preferencí ochrany soukromí v patičce webu, zasláním dopisu, emailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení.

 

7.            Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

-              vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět, toto zpětvzetí bude mít za následek ukončení rozesílky e-mailových obchodních sdělení, popř. na vlastní žádost fyzické odstranění osobních údajů z databáze e-mailového nástroje.

-              požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,

-              vyžádat si u Správce přístup k vašim zpracovávaným osobním údajům a požadovat jejich kopii,

-              u automatizovaně zpracovaných osobních údajů na jejich přenositelnost,

-              nechat vaše zpracovávané osobní údaje aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování,

-              požadovat po společnosti výmaz vašich osobních údajů, pokud se nejedná o osobní údaje, které je Správce povinen nebo oprávněn dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,

-              na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,

-              v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

 

 


NÁZORY A DOTAZY NÁVŠTĚVNÍKŮ